Servizos

Servizos de polinización: Ofrecemos servizos de polinización para o sector agrario, desprazamos unidades móbiles de polinización a onde demanden os nosos clientes para incrementar a súa colleita ou para evitar a falta de axentes de polinización que se da na actualidade en moitas zonas do territorio.

Cría de raíñas: A cría de abellas reinas e a creación de núcleos de abellas, que son pequenas unidades de abellas con unha reina fecundada a partir do cal se creará un novo enxame, son servizos moi demandados debido a gran mortalidade de abellas que hai na actualidade, e o elevado nivel de desaparición de colmeas que se produce en moitas zoas do territorio, unido a gran dificultade coa que se encontran moitos apicultores para repoñer as colmeas mortas.

Asesoramento e cursos apícolas: Ofrecemos asesoramento e cursos apícolas para todos aqueles que desexen inciaciarse na actividade.

Enxame e colmeas: Vendemos enxames e colmeas.

Material apícola: Vendemos material apícola.